Aanpassing planning Contractering 2021 door Coronacrisis

De uitbraak van het Coronavirus zorgt ervoor dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de zorgverlening op peil te houden. De inkoopregio Eindhoven beseft dat dit een groot effect op organisaties heeft.

Publicatiedatum

Startdatum

De inkoopregio (gemeente) Eindhoven heeft daarom besloten de planning van de aanbestedingen te verruimen. Kijk onder het kopje Contractering 2021 voor de nieuwe data.