Actuele procedures

Om het Sociaal Domein vorm te geven wordt ondersteuning en zorg op het gebied van Jeugdwet en Wmo 2015 ingekocht. Heb je interesse om opdrachten uit te voeren of aanbieder sociaal domein te worden? We kondigen aanbestedingen en inkoopprocedures aan op Negometrix of www.tenderned.nl. Je kunt hier automatisch op de hoogte blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn door het instellen van een interesseprofiel met Common Procurement Vocabulary (CPV) codes. CPV codes zijn te vinden op de zoekmachine van de EU: <CPV-code-zoekmachine>. Zoeken kan ook op aankondigen door gemeente Eindhoven. Daarvoor moet je je wel eerst aanmelden als gebruiker.

Inkoop Beschermd Wonen vanaf 2023

De aankondiging van de inkoopprocedure Bescherm Wonen vanaf 2023 wordt begin april gepubliceerd op Tenderned. De inkoop zal daarna geheel verlopen via het platform Mercell Source to Contract (voorheen Negometrix 4). Wij raden belangstellenden die daar nog niet over beschikken aan om (gratis) een profiel aan te maken via negometrix.comU vindt de aankondiging van de procedure via Tendernet. Deze inkoopprocedure is gebaseerd op de Regiovisie doorcentralisering Beschermd wonen 2022-2026.

Inkoop Multi

De inkooporganisatie van de gemeente Eindhoven bereidt namens 6 gemeenten de inkoop van een nieuw soort contract voor: een Multicontract. Dit wordt ingekocht voor de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck, Best, Oirschot en Eindhoven. Met het Multi-contract willen we de volgende doelen bereiken:

  • Passend proces voor de inwoner.
  • Differentiatie in de toegang op basis van doelgroep en ondersteuningsbehoefte. 
  • Expertise zorgaanbieder vooraan in proces.
  • Inhoudelijk gecoördineerde, flexibele en passende specialistische ondersteuning.
  • Kijken naar het geheel in plaats van een onderdeel, focus op oorzaak in plaats van symptoom.

Op basis van een informatiebijeenkomst en marktconsultaties over Multi heroverweegt de inkooporganisatie de planning. In samenspraak met een vertegenwoordiging van de aanbieders heeft de inkooporganisatie een nieuwe planning voorbereid. Deze nieuwe planning staat in onderstaand document en is onder voorbehoud van akkoord door de 6 betrokken colleges van burgemeester en wethouders.

Inkoop Samen voor Jeugd 2022

De inkooporganisatie van gemeente Eindhoven is namens de 10 gemeenten van ‘Samen voor Jeugd’ aan de slag met de voorbereidingen voor de inkooptrajecten Jeugd voor 2022. 
De colleges van alle betrokken gemeenten zijn akkoord met de voorgenomen inkoop.  Alle informatie over gehouden informatiebijeenkomsten is hieronder te vinden.
Een beknopt verslag van de marktconsultaties Jeugd wordt bij publicatie bijgevoegd.

Inkoop WMO 2022

Hieronder vind je de voorgenomen planning van actuele inkoopprocedures Wmo. Ook vind je hieronder nadere informatie over de procedures en eventuele verslagen van marktconsultaties. Voor de Wmo geldt dat deze, op Beschermd Wonen (inclusief dagbesteding BW Regio) na, enkel voor gemeente Eindhoven wordt ingekocht.   

Heb je vragen over de inkoop 2022 Wmo of Jeugd? Stel deze op transformatie@eindhoven.nlIs de inkoop waar je vragen over hebt al gepubliceerd/aangekondigd? Stel dan de vragen enkel in betreffende Tender.

Inkoop nieuwe wet inburgering

De inkooporganisatie van gemeente Eindhoven is een inkooptraject gestart voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hieronder vind je de voorgenomen planning en verslagen van de marktconsultaties.

Contracteren via Negometrix

Voor Leveranciers- en Contractmanagement maakt Gemeente Eindhoven sinds 1-12-2020 gebruik van Negometrix4. Vanaf 1-4-2021 worden nieuwe aanbestedingen in Sociaal Domein ook via Negometrix4 gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Negometrix.