Om het Sociaal Domein vorm te geven wordt ondersteuning en zorg op het gebied van Jeugdwet en Wmo 2015 ingekocht. Heb je interesse om opdrachten uit te voeren of aanbieder sociaal domein te worden? We kondigen aanbestedingen en inkoopprocedures aan op Negometrix of www.tenderned.nl. Je kunt hier automatisch op de hoogte blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn door het instellen van een interesseprofiel met Common Procurement Vocabulary (CPV) codes. CPV codes zijn te vinden op de zoekmachine van de EU: <CPV-code-zoekmachine>. Zoeken kan ook op aankondigen door gemeente Eindhoven. Daarvoor moet je je wel eerst aanmelden als gebruiker.

Inkoop Multi

De inkooporganisatie van de gemeente Eindhoven bereidt namens 6 gemeenten de inkoop van een nieuw soort contract voor: een Multicontract. Dit wordt ingekocht voor de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck, Best, Oirschot en Eindhoven. Met het Multi-contract willen we de volgende doelen bereiken:

  • Passend proces voor de inwoner.
  • Differentiatie in de toegang op basis van doelgroep en ondersteuningsbehoefte. 
  • Expertise zorgaanbieder vooraan in proces.
  • Inhoudelijk gecoördineerde, flexibele en passende specialistische ondersteuning.
  • Kijken naar het geheel in plaats van een onderdeel, focus op oorzaak in plaats van symptoom.

Op 15 april organiseerden we een informatiebijeenkomst over Multi, in combinatie met een verdiepende informatiesessie over de inkoop Jeugd. Ook zijn na 15 april marktconsultatie gestart.

Inkoop Samen voor Jeugd 2022

De inkooporganisatie van gemeente Eindhoven is namens de 10 gemeenten van ‘Samen voor Jeugd’ aan de slag met de voorbereidingen voor de inkooptrajecten Jeugd voor 2022. Op 9 februari is een digitale informatiebijeenkomst gehouden voor een selectie van aanbieders, die het zorglandschap vertegenwoordigen. Aan deze vertegenwoordigers zijn de plannen gepresenteerd. Het verslag van de bijeenkomst is hieronder te vinden. Van 11 tot en met 19 maart konden aanbieders van jeugdhulp deelnemen aan een schriftelijke marktconsultatie. Meer informatie staat hieronder. Een verdiepende sessie vond plaats op 15 april. Tegelijkertijd starten marksconsultaties.

Inkoop WMO 2022

De inkooporganisatie van gemeente Eindhoven is aan de slag met de voorbereidingen voor de inkooptrajecten Wmo voor 2022 en 2023 (Beschermd wonen). Op 9 februari is een digitale informatiebijeenkomst gehouden voor een selectie van aanbieders, die het zorglandschap Wmo vertegenwoordigen. Aan deze vertegenwoordigers zijn de plannen gepresenteerd. Op 8 maart heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden voor alle huidige gecontracteerde aanbieders. Hieronder zijn de slides, verslagen en gestelde vragen en antwoorden over de marktconsulatie te vinden.

Heb je vragen over de inkoop 2022 Wmo of Jeugd? Stel deze op transformatie@eindhoven.nlIs de inkoop waar je vragen over hebt al gepubliceerd/aangekondigd? Stel dan de vragen enkel in betreffende Tender.

Contracteren via Negometrix

Voor Leveranciers- en Contractmanagement maakt Gemeente Eindhoven sinds 1-12-2020 gebruik van Negometrix4. Vanaf 1-4-2021 worden nieuwe aanbestedingen in Sociaal Domein ook via Negometrix4 gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Negometrix.