Belangrijke informatie voor aanbieder over release 3.0 berichtenstandaard per 2021 Deel 1

Zoals u waarschijnlijk al weet gaan we per 1 januari 2021 met versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw werken. Deze nieuwe versies zijn ontwikkeld om de administratieve last voor u als aanbieder en ons als gemeentes te verlichten. Maar ze brengen in eerste instantie ook ingrijpende veranderingen met zich mee. Het gaat om veranderingen zowel in het berichtenverkeer als om veranderingen in processen en bedrijfsvoering. We sturen u dit bericht zodat u niet voor verrassingen komt te staan en u tijdig kunt voorbereiden op de overgang naar iWmo 3.0 en iJw 3.0. 

Publicatiedatum

Startdatum

Deze brief kunt u hieronder downloaden.

Voordelen iWmo 3.0 en iJw 3.0

  • minder toewijzingsvarianten; 
  • intensievere procesondersteuning bij Verzoek om Toewijzing (VOT) (en mogelijk in een later stadium ook bij Verzoek om Wijziging (VOW); 
  • strakker ingericht declaratieproces. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Let op! VOW-bericht nog niet gebruiken per 1 januari 2021

Het proces van wijzigingen en herindiceren van lopende toewijzingen/indicaties blijft in de inkoopregio Eindhoven tot nader order ongewijzigd. Dat betekent dat Eindhoven (Wmo en Jeugd) en de gemeentes in de Inkoopregio Eindhoven de nieuwe functionaliteit Verzoek om Wijziging(VOW) in iWmo 3.0 en iJw 3.0 vooralsnog niet gaan gebruiken.   

In onze (inkoopregio) Eindhoven zorgen de gemeentes veelal zelf voor het signaal van wijzigingen en verlengingen, of dat is bij de toegangsteams of de cliënt zelf belegd. Begin 2021 gaan we de impact van het gebruik van het VOW-bericht nader onderzoeken. Dit betekent dat u de functionaliteit VOW-bericht voor Eindhoven en de inkoopregio Eindhoven nog niet kunt/mag gebruiken. Doet u dat per ongeluk toch, dan wordt het bericht afgewezen of buiten behandeling gelaten.  

Aanpassing contractafspraken

De wijzigingen in het berichtenverkeer hebben impact op de administratieve afhandeling van sommige producten en diensten en op het Administratieve protocol behorende bij uw overeenkomst. We streven ernaar eind november een update te geven van gewijzigde administratieve inrichting (Stamtabellen) bijbehorende bij producten in contracten. (Voor de bestuurlijke aanbesteding beter bekend als bijlage 8 hoofdstuk 9 van de overeenkomst.) Daarnaast zullen we vóór 1 januari 2021 wijzigingen doorvoeren in de huidige administratieve protocollen van contracten of een opsomming van wat er wijzigt per 01 januari 2021 in protocollen behorende bij contracten.    

Planning en “Freeze” periode berichtenverkeer

We hanteren in de inkoopregio Eindhoven de gezamenlijk planning zoals aangegeven in het landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.02 te vinden op https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30.          

De planning in de migratiehandleiding spreek over de volgende drie fases: 

  • Fase 1: Afsluiting 
  • Fase 2: Transitie 
  • Fase 3: Ingebruikname en nazorg 

In deze planning is terug te vinden welke activiteiten op welke dagen (tijdstippen) door aanbieders en gemeenten uitgevoerd moeten worden binnen de verschillende fases.  

Off