Contractering 2016-2021

Om de transformatie in het Sociaal Domein vorm te geven wordt de inkoop op het gebied van Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet bestuurlijk aanbesteed. Kenmerk van het zogenaamde bestuurlijk aanbesteden is het proces waarbij overleg tussen de aanbieders van ondersteuning en zorg en de gemeenten centraal staat.

De gemeenten in de regio Eindhoven werken samen op het gebied van inkoop van de ondersteuning en zorg. Wil je als aanbieder een contract afsluiten in de regio, dan vind je hier de informatie.