De gemeente heeft op 07 mei 2020 gecommuniceerd dat de huidige contracten afgesloten op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), beschermd wonen, maatschappelijke opvang en participatieproducten worden verlengd voor de duur van 1 jaar.  Het intrekken van de procedures die reeds waren aangekondigd is een gevolg van de coronacrisis. De aanbesteding voor MO basis- en maatwerkvoorziening wordt niet ingetrokken. Met de partijen die betrokken zijn bij de Maatschappelijke Opvang wordt al langer gesproken over een nieuwe visie en er zijn geen signalen ontvangen dat door de coronacrisis het organiseren van de samenwerking en het inschrijven op de aanbesteding niet meer mogelijk zou zijn.

Lees meer over het intrekken van de procedures op 7-5-2020.
Marktconsultatie.

Contracteren via Negometrix

Om aan een contractering deel te nemen, is een Negometrix-account nodig. Heeft je organisatie nog geen account, registreer je dan eerst.  Heb je al een Negometrix-account? Log dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

De contractering die in Negometrix wordt gepubliceerd kent procedurele en  juridische termijnen. Dit geldt ook voor de uiterlijke termijn voor het indienen van een inschrijving. Wij adviseren deze termijnen goed in de gaten te houden.