Herijking budgetindicatie Eindhoven

Aan de hand van de ontwikkeling van de zorgvraag vindt momenteel een herijking van de budgetindicaties plaats door de gemeente Eindhoven. Voor 2019 worden de budgetindicaties niet tussentijds in hoogte aangepast. Wel is bij een aantal aanbieders de verdeling van de budgetindicatie over de verschillende deeltaakvelden aangepast, omdat de zorgvraagontwikkeling hiertoe aanleiding gaf. Voor 2020 kan de herijking leiden tot aanpassing van zowel de hoogte als de samenstelling van de budgetindicaties.

Publicatiedatum

Startdatum

Bij het instellen van de budgetplafonds, is er ook een frictiebudget ‘Onvoorziene zorgvraag’ gereserveerd. Indien een cliënt bepaalde zorg nodig heeft maar hiervoor onvoldoende budgetruimte is bij de aanbieders die deze kunnen leveren, wordt hierin vanuit dit frictiebudget voorzien. Hierbij is de zorgvraag leidend.

Ook bij de herijking van de budgetplafonds, van waaruit de budgetindicaties voor de individuele zorgaanbieders worden vastgesteld voor 2020, is de zorgvraagontwikkeling leidend. Bij het bepalen hiervan baseert de gemeente zich niet alleen op de realisatie vanuit budgetindicaties en frictiebudget, maar ook op prognoses, waaronder die van de aanbieders in hun maandrapportages. Aanbieders hoeven geen separaat ‘invulformulier productie en tarieven’ voor het nieuwe contractjaar in te vullen, zoals in de overeenkomst is omschreven.

De budgetindicaties voor 2020 worden vóór 1 november vastgesteld. De aanbieders ontvangen – evenals vorig jaar - vóór 1 oktober een concept-budgetindicatie, zodat zij daarmee rekening kunnen houden in hun bedrijfsvoering.