Informatie huidige contracten

Op deze pagina vind je informatie over de Product Diensten Catalogussen – Stapelmatrix - Administratieve protocollen – Stamtabellen en de gecontracteerde aanbieders van de contracten Wmo en Jeugdwet. Van ieder contract met een Product Diensten Catalogus (PDC) is een Stamtabel. In de stamtabel zijn de volgende gegevens in een handzaam overzicht gezet: de gecontracteerde producten, de productcodes, de administratieve inrichting, de tarieven (indien deze openbaar zijn) en eventuele opmerkingen voor de administraties.

Op deze manier is de inrichting van gemeenten en aanbieders gelijk en helpt dit bijdragen aan administratieve lastenverlichting.  

2022

2021

Heb je vragen over gepubliceerde documenten? Stel deze op inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl.