Marktconsulatie inkoop Wmo 2022

Op 9 februari is een eerste (digitale) informatiebijeenkomst gehouden over de inkoop van Wmo producten voor de gemeente Eindhoven vanaf 2022. In deze bijeenkomst is toegelicht dat we van plan zijn om deze producten via een SAS-procedure in te kopen. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u terug op deze website.

Graag nodigen wij alle geïnteresseerde aanbieders uit voor een (digitale) marktconsultatie:
Datum: 8 maart
Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie: MS-Teams

Tijdens deze bijeenkomst geven wij een nadere toelichting op de procedure. Daarnaast willen we bij aanbieders informatie ophalen om de stukken die we hebben voorbereid te toetsen en verder aan te scherpen.

Wilt u deelnemen? Stuur dan vóór 2 maart een mail naar: transformatie@eindhoven.nl. U kunt maximaal 2 deelnemers namens uw organisatie aanmelden. Na afloop plaatsen we het verslag van de bijeenkomst op onze website.

Off