Negometrix

Om het Sociaal Domein vorm te geven wordt ondersteuning en zorg op het gebied van Jeugdwet en Wmo 2015 ingekocht. Heb je interesse om opdrachten uit te voeren of aanbieder sociaal domein te worden? We kondigen aanbestedingen en inkoopprocedures aan op Negometrix of www.tenderned.nl. Je kunt hier automatisch op de hoogte blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn door het instellen van een interesseprofiel met Common Procurement Vocabulary (CPV) codes. CPV codes zijn te vinden op de zoekmachine van de EU: <CPV-code-zoekmachine>. Zoeken kan ook op aankondigen door gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven maakt op dit moment voor de meeste aanbestedingen of andere verwervingsprocedures in het kader van zorg en ondersteuning gebruik van platform van Negometrix3. 

Om jouw interesse voor toekomstige opdrachten kenbaar te maken moet je een Negometrix4-account hebben. 

Heeft je organisatie nog geen account, registreer je dan via volgende link: Registreren (negometrix.com).  
Heb je al een Negometrix4-account?  Log dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Collectieve communicatie over de “Bestuurlijke Aanbesteding Ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelijke deelname en werk 2016 – 2021” blijft verlopen via Negometrix3 en tendernummer 68009.

De inkopen die in Negometrix (en Tenderned) worden gepubliceerd kennen procedurele en juridische termijnen. Dit geldt ook voor de uiterlijke termijn voor het indienen van een inschrijving. Wij adviseren deze termijnen goed in de gaten te houden.