Opzeggen & verlengen

In het kader van de bestuurlijke aanbesteding (2016-2021) op het gebied van Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet hebben 262 aanbieders een contract met de gemeente Eindhoven namens de 10 gemeenten van Samen voor Jeugd. Deze overeenkomst genaamd ‘Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelijke deelname en werk Versie 20190101’ bevat een mogelijkheid voor een (laatste) stilzwijgende verlenging van 12 maanden.

Voor deze overeenkomst geldt dat de verlenging voor een deel van de (categorieën van) producten niet zal ingaan, omdat voor deze (categorieën van) producten inkoopprocedures in uitvoering zijn. Deze ondersteuning en zorg zal per 1 januari 2022 onder de nieuwe overeenkomsten/contracten wordt toegekend, onder het voorbehoud dat de inkoopprocedures ook tijdig kunnen worden afgerond. Voor deze (categorieën van) producten wordt de lopende overeenkomst per 1 januari 2022 opgezegd. Voor de overige (categorieën van) producten wordt de overeenkomst niet opgezegd en zal de verlenging op 1 januari 2022 ingaan.

Wanneer u een contract heeft met de gemeente Eindhoven namens de 10 gemeenten van Samen voor Jeugd ontvangt u in week 24 of 25 een aangetekende brief waarin de gemeente u mededeelt, in navolging van artikel 1.8 ‘Opzeggen van de Overeenkomst’, dat alle/enkele/geen producten waarvoor u bij de contractering gekwalificeerd bent vallen in de categorie van producten waarvoor de overeenkomst collectief wordt opgezegd met ingang van 1 januari 2022. In de brief treft u een overzicht aan waarin per product duidelijk wordt of er opgezegd of verlengd wordt. Dit overzicht kunt u tevens terugvinden onder dit nieuwsbericht.

Off