Ontwikkelen

Een kenmerk van “Bestuurlijk aanbesteden” is de vorm waarop de transformatie van inkoop sociaal domein tijdens de contractperiode vormgegeven kan worden. De transformatieopgaven moeten zorgen voor een blijvend goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Eindhoven en de regio en dus in kunnen spelen op trends en ontwikkelingen.

Deze transformatie moet passen binnen de financiële kaders en de inhoudelijke doelen van de gemeenten. Daarvoor hebben we jou ook als partner nodig. 

De ondersteunende vorm waarin over de ontwikkelopgaven wordt gesproken zijn ontwikkeltafels bestaande uit de Fysieke Ontwikkeltafel (FOT) en de Digitale Ontwikkeltafel (DOT). De Fysieke ontwikkeltafels zijn bezet met een afvaardiging van gecontracteerde aanbieders. De Digitale ontwikkeltafel bestaat uit alle gecontracteerde aanbieders die kunnen reageren en input kunnen meegeven aan de Fysieke ontwikkeltafel.

Ontwikkeltafel Jeugd

In deze regionale tafel (11 gemeenten) staat de transformatie van Jeugdhulp in de regio Eindhoven centraal.

Ontwikkeltafel WMO

In deze regionale tafel staat de transformatie van de Wmo centraal. Deze ontwikkeltafel richt zich op Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang én WMO Begeleiding (Ondersteuning Zelfstandig Leven).

De focus ligt met name op beheersing de kosten en de doorontwikkeling van de PDC. Voor inhoudelijke thema’s die niet direct verband houden met de PDC kunnen andere overlegstructuren of bijeenkomsten worden georganiseerd.

Reageren?

Wil je een bijdrage leveren via de virtuele ontwikkeltafel? Stuur dan je reactie met het contactformulier naar de ontwikkeltafel van jouw keuze. Je hoeft je niet aan te melden om deel te nemen aan de virtuele ontwikkeltafel.