Openstelling inkoopprocedure crisishulp jeugd uitgesteld tot eind mei 2020

Op woensdag 1 april is in het kader van de contractering crisishulp jeugd onder jeugdzorg aanbieders een tweede (schriftelijke) marktverkenning uitgezet. Op basis van de feedback die we van aanbieders hebben ontvangen is besloten extra tijd voor marktverkenning in te ruimen en de dialoog met aanbieders verder aan te gaan.

Publicatiedatum

Startdatum

Dat betekent dat de openstelling van deze inkoopprocedure (gepland voor medio april) nu wordt uitgesteld tot eind mei.