Begeleiding Jeugd

Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij activiteiten. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. Het is een tussenvorm waarbij behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de 1e -lijnsgeneralist niet toereikend is.

Voorbeelden:

  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging
  • (Gespecialiseerde) begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
  • Levensloopbegeleiding
  • Vaardigheidstrainingen (bijv. sociale vaardigheidstraining)
  • Individuele begeleiding in thuissituaties en/of op school
  • Groepsgerichte begeleiding op locatie (school) en groepstrainingen
  • Een combinatie van individuele en groepsgerichte begeleiding
  • Dagbesteding in beschermde setting