Behandeling Jeugd

Behandeling wordt ingezet wanneer er sprake is van opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek of een beperking die (gespecialiseerde) behandeling behoeft omdat ondersteuning in die vorm van begeleiding niet voldoende is.

Voorbeelden:

  • Psycho-educatie 
  • Toepassing e-health en zelfmanagementmodellen
  • Systemische interventies
  • Ambulante behandeling in de thuissituatie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Traumatherapie
  • Intensieve pedagogische behandeling
  • Families First IOG
  • Psychotherapie
  • Opname voorkomende en – verkortende behandeling (IPH of IHT)