Behandeling wordt ingezet wanneer er sprake is van opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek of een beperking die (gespecialiseerde) behandeling behoeft omdat ondersteuning in die vorm van begeleiding niet voldoende is.

Voorbeelden:

  • Psycho-educatie 
  • Toepassing e-health en zelfmanagementmodellen
  • Systemische interventies
  • Ambulante behandeling in de thuissituatie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Traumatherapie
  • Intensieve pedagogische behandeling
  • Families First IOG
  • Psychotherapie
  • Opname voorkomende en – verkortende behandeling (IPH of IHT)