Signalen over druk op zorgaanbieders ivm coronamaatregelen

We hebben diverse signalen ontvangen over de druk die de RIVM-maatregelen in verband het Corona-virus leggen op zorgaanbieders.

Publicatiedatum

Startdatum

De aanbieders melden ons dat de mogelijke inschrijving voor de opengestelde contracteringsrondes van de DVO11 voor Jeugd en voor de contracteringsrondes Wmo voor de gemeente Eindhoven deze druk verder en onwenselijk verhoogt.

Gezien de belangen voor onze inwoners, de aanbieders en onze gemeente(n) nemen wij deze signalen uitermate serieus. We onderzoeken welke impact dit heeft op onze lopende procedures. Wij verwachten dat we omstreeks 1 mei 2020 kunnen aangeven in hoeverre de lopende procedures hierdoor beïnvloed worden. En dat we dan hierover een advies kunnen uitbrengen.