Start contractering 2021

Jeugdhulp, Maatschappelijke opvang en Wmo begeleiding en ondersteuning

De inkoopregio Eindhoven heeft tot en met 31 december 2020 contracten afgesloten op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), beschermd wonen, maatschappelijke opvang en participatieproducten.

Publicatiedatum

Startdatum

Vanwege het aflopen van enkele contracten wordt er een nieuwe contractering voorbereid.

Het afgelopen jaar bent u zorgaanbieder geweest, heeft u interesse getoond om als aanbieder zorg te leveren of bent u lezer van deze nieuwsbrief in de inkoopregio Eindhoven.

Openstelling Jeugd Ambulant & Verblijf

De eerste inkoopprocedure is op 12 februari j.l. opengesteld. Het betreft de producten Jeugd Ambulant & Verblijf inkoopregio Eindhoven. De tender op Negometrix kunt u vinden via de volgende link: Negometrix tendernummer 143519. De tender sluit op woensdag 1 april a.s.

Meer  informatie over deze tender vindt u in de publicatie op het platform van Negometrix. Op de vernieuwde website voor zorgaanbieders vindt u meer informatie over de overige inkoopprocedures

Vragen

Heeft u vragen over de inkoopprocedure Jeugd Ambulant & Verblijf inkoopregio Eindhoven?  Dan kunt u  tot en met woensdag 26 februari 2020 vragen stellen via de ‘vraag & antwoord module’ in Negometrix.

De vragen worden wekelijks beantwoord door een publicatie op het platform. De beantwoording op de laatste vragen wordt gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020.