Start voorbereiding inkooptrajecten 2022

De voorbereidingen voor de inkooptrajecten Wmo (gemeente Eindhoven) en Jeugd (regio Samen voor Jeugd) voor 2022 zijn gestart.

Op 9 februari zijn twee digitale informatiebijeenkomsten gehouden voor een selectie van marktpartijen. De verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op de pagina Actuele procedures.

On