Steunmaatregelen tweedelijns zorgaanbieders ivm corona

De maatregelen van het RIVM hebben hun weerslag op de bedrijfsvoering van alle organisaties die actief zijn in het sociaal domein. Dit vraagt grote creativiteit en aanpassing om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Publicatiedatum

Startdatum

Samen moeten we alles inzetten om dit systeem draaiende te houden. We willen voorkomen dat gecontracteerde zorgaanbieders zorgen hebben over tekort aan liquiditeit. Hier ligt een rol voor ons als gemeente. Alle gecontracteerde partners worden doorbetaald conform lopende afspraken. Wanneer financieringsstromen bij partners achterblijven, kunnen zij een beroep doen op voorfinanciering als de situatie hierom vraagt. Dit in lijn met de productie en vastgelegde afspraken. Vanuit het maatschappelijk belang zoeken we naar maatwerk waar nodig. Wanneer bevoorschotting nodig is om organisaties levensvatbaar te houden, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dit in lijn met de oproep van VWS en VNG.

Alle aanbieders die een overeenkomst hebben met de gemeente Eindhoven of de inkoopregio (jeugdhulp) zijn hierover op 27 maart per brief (download deze brief onderaan de pagina) geïnformeerd. Komt uw organisatie in financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen, dan kunt u contact opnemen met uw contractmanager of inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl .