Subsidie Basisdagbesteding Volwassenen gemeente Eindhoven

Om de transformatie van de dagbesteding vorm te geven is een groot deel van de dagbesteding in de subsidieopdracht 2021 (Basisdagbesteding) verwerkt waar dit voorheen via de bestuurlijke aanbesteding werd ingekocht.

Publicatiedatum

Startdatum

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor aanbieders van dagbesteding voor alle volwassen Eindhovenaren met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van dagbesteding en/of ter voorkoming van sociaal isolement en/of ontlasting van mantelzorgers. De regeling beoogt dat deze inwoners zo lang dat wenselijk en mogelijk is, in hun eigen omgeving laagdrempelig terecht kunnen voor activiteiten.
 
De subsidie is bedoeld voor: 

  • Activiteiten en de noodzakelijke professionele ondersteuning om de doelstellingen te realiseren.
  • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die de hierboven genoemde activiteiten uitvoeren. 
  • Een vergoeding voor de werkelijk door de vrijwilligers gemaakte onkosten verbonden aan de inzet voor de hierboven genoemde activiteiten.
  • Subsidie aanvragen 
  • Dit doet u digitaal via subsidie basisdagbesteding volwassenen aanvragen.
  • Dat kan tot 1 juni 2020. De subsidieregeling geldt voor aanvragen die betrekking hebben op activiteiten vanaf 1 januari  2021