Voorlopige budgetindicatie 2021 gemeente Eindhoven

Aan de hand van de ontwikkeling van de zorgvraag heeft de gemeente voorlopige budgetindicaties afgegeven voor 2021. Wel is bij een aantal aanbieders de verdeling van de budgetindicatie over de verschillende deeltaakvelden aangepast. Dit is gebeurd omdat de zorgvraagontwikkeling hiertoe aanleiding gaf. In 2021 worden de definitieve budgetindicaties afgegeven. Deze herijking kan leiden tot aanpassing van zowel de hoogte als de samenstelling van de indicaties.

Publicatiedatum

Startdatum

Bij het instellen van de budgetplafonds, is er ook een frictiebudget ‘Onvoorziene zorgvraag’ gereserveerd. Als een cliënt bepaalde zorg nodig heeft maar als hiervoor onvoldoende budgetruimte is bij de aanbieders die deze kunnen leveren, wordt hierin vanuit dit frictiebudget voorzien. Hierbij is de zorgvraag leidend.

Ook bij de herijking van de budgetplafonds, van waaruit de budgetindicaties voor de individuele zorgaanbieders worden vastgesteld voor 2021, is de zorgvraagontwikkeling leidend. Bij het bepalen hiervan baseert de gemeente zich niet alleen op de realisatie vanuit budgetindicaties en frictiebudget, maar ook op prognoses, waaronder die van de aanbieders in hun maandrapportages. Aanbieders hoeven geen separaat ‘invulformulier productie en tarieven’ voor het nieuwe contractjaar in te vullen, zoals in de overeenkomst is omschreven.

De budgetindicaties voor 2021 zijn vóór 1 november vastgesteld. De aanbieders hebben - evenals vorig jaar - vóór 1 oktober een concept-budgetindicatie ontvangen, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun bedrijfsvoering.

Off