Zijn uw contactgegevens in Negometrix nog actueel?

Het opvoeren van correcte contactgegevens in Negometrix is belangrijk omdat deze bron gebruikt wordt door alle aangesloten regiogemeenten. Door een correcte vermelding van de contactgegevens draagt u er zorg voor dat voor u relevante contractinformatie bij de juiste contactpersonen terecht komt. Wij vragen u daarom te controleren of de huidige contactgegevens nog up-to-date zijn en zo nodig aan te passen.

Publicatiedatum

Startdatum

Binnen de Gemeente Eindhoven gebruiken wij voor de verspreiding van relevante informatie met  verschillende doeleinden uw contactgegevens zoals door u opgegeven in vraag 1.1.2. van de basistender (nummer 68000) in Negometrix.

Contactgegevens directie/management

 • Algemene mededelingen
 • Versturen bijlage 14 (budgetindicatie)

Contactgegevens zorgcoördinatie (inhoudelijk)

 • Inhoudelijke vragen bij zorgbehandelingen

Contactgegevens Financiële administratie

 • Zaken rondom de facturatie via VECOZO
 • Zaken rondom de productieverantwoording
 • Zaken rondom de maandrapportage

Accounthouder Negometrix

 • Berichten die verzonden worden vanuit de berichtenmodule (vb. afwijzings- en doorlatingsberichten)
 • Notificaties van de Vraag- en Antwoordmodule, waaronder publicaties van de Fysieke Ontwikkeltafels, nota van inlichtingen en andere relevante contractwijzigingen. Maar ook vragen die door andere partijen zijn gesteld en waarvan het antwoord geanonimiseerd wordt beantwoord zodat dit voor u ook inzichtelijk is.

Wat moet ik doen als ik contactgegevens wil aanpassen?

U kunt wijzigingen omtrent bovenstaande contactgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers) doorvoeren in de basistender 68000 via het platform Negometrix.


Stappenplan aanpassen gegevens in Negometrix:

 1. U dient uw aanmelding terug te trekken in basistender 68000 (deze tender is altijd ontgrendeld). Let op: aanbieders dienen de offerte niet te verwijderen, maar de knop 'terugtrekken' te gebruiken. De antwoorden op de overige vragen blijven dan intact.
 2. U dient de relevante en juiste contactgegevens aanpassen in vraag 1.1.1 en 1.1.2 van de vragenlijst.
 3. U dient de aanmelding opnieuw in te dienen door te klikken op de knop ‘indienen’.