Zo thuis mogelijk opgroeien - Extra budget voor innovatie pleegzorg

De regionale werkgroep "Pleegzorg 21VoordeJeugd" heeft op advies van de commissie die de 1e tranche-plannen heeft beoordeeld, het kader voor de 2e tranche aangepast en nieuwe accenten aangebracht. Zie hiervoor de bijlage ‘Kader innovatie budget pleegzorg 21VoordeJeugd 2e tranche 2021

Publicatiedatum

Startdatum

Plannen indienen vóór 1 november

De regio stelt extra innovatie budget beschikbaar vanuit het transformatiefonds Jeugd. Vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve toekenning van dit budget roept de werkgroep nu alvast alle organisaties op, die binnen de pleegzorg een rol spelen, om vóór 1 november innovatieve plannen in te dienen om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ te laten opgroeien. Dus ook lokale teams, Jeugdbescherming en Veilig Thuis.

De eerste uitvraag heeft geleid tot subsidieverlening aan 6 projecten tot een totaalbedrag van € 327.910. De projecten, die nu van start gaan richten zich onder meer op het inzetten van meer ervaren, getrainde of opgeleide pleegouders, part-time ondersteuning van (pleeg)ouders aan elkaar, productiever omgaan met tegenstellingen en conflicten binnen het complexe pleegzorgsysteem en aanzetten tot wijkgerichte pleegzorg.

Indienen

Voorstellen voor de 2e tranche kunnen tot 1 november 2020 via e-mail ingediend worden bij de regionale projectleider Wiel Janssen wiel.janssen@veldhoven.nl Voor vragen is hij bereikbaar op nummer 06-53774945.