Zorg inkooptrajecten 2021-2025 ingetrokken: contracten worden met één jaar verlengd

Eindhoven, 7 mei 2020

Gemeenten faciliteren volledige focus zorgaanbieders op inwoners

De inkoopprocedures voor tweedelijns jeugdhulp zijn ingetrokken. Dit is besloten door de inkoop-regio Eindhoven, de DVO11. De gemeente Eindhoven heeft ook de lopende inkoopprocedures voor Wmo ingetrokken. De contracten die verlengd kunnen worden, die eind 2020 aflopen, worden met een jaar verlengd. Dit is nodig om de jeugdhulp in de regio te kunnen blijven bieden.

Publicatiedatum

Startdatum

Het intrekken van de aanbestedingen is een gevolg van de coronacrisis. Verschillende zorgaanbieders hebben aan de bel getrokken bij de gemeenten. Zij hebben aangegeven dat zij door de omstandigheden en maatregelen rondom de coronacrisis moeilijk of niet in staat zijn om zich in te schrijven op de opengezette inkoopprocedures. De kans was reëel dat voor sommige producten er te weinig aanbieders zouden gaan inschrijven. De inschrijvingen zijn juist van groot belang om te komen tot een dekkend zorglandschap om aan de ondersteuningsbehoeften van inwoners te kunnen voldoen.     

Wethouder Renate Richters van jeugd, zorg en welzijn van de gemeente Eindhoven: “Er is veel aandacht besteed aan deze aanbestedingen, waarmee we ernaar streefden om in de regio Eindhoven per 1 januari 2021 nieuwe, meerjarige contracten met zorgaanbieders te hebben in het kader van de Jeugdwet en Wmo. We wilden met de inkoop ruimte creëren om gezamenlijk te werken aan verdere verbetering van de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg, die bovendien maximaal is afgestemd op de behoeften van de inwoners. Door de coronacrisis en de daardoor totaal veranderde wereld, hebben zorgaanbieders nu echter al hun tijd en aandacht nodig voor de ondersteuning van inwoners en de begeleiding van hun medewerkers. Die focus is het belangrijkst en wij willen hen graag helpen door de aanbestedingslast weg te nemen.”  

Voor Jeugdhulp-producten stonden inkoopprocedures open voor de 11 regiogemeenten waar Eindhoven de inkoop voor doet. Voor Wmo hebben de openstaande inkoopprocedures enkel betrekking op de gemeente Eindhoven.  

Renate Richters: “Er is op dit moment nog heel veel onduidelijk over de langetermijneffecten van corona. Dat is ook een reden om voor het intrekken van deze procedures te kiezen. We zien nu ook al dat de wijze van ondersteuning noodgedwongen anders is dan voorheen. Daar zijn ook positieve leereffecten uit te halen en die nemen we dan ook graag mee bij de procedures in 2021.” 

De lopende aanbesteding Maatschappelijke Opvang van de gemeente Eindhoven wordt niet ingetrokken. Zorgpartijen zijn hierover al geruime tijd in gesprek en hebben al meerdere voorbereidingen getroffen.   

De contractering van zorgaanbieders is binnen het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven onderdeel van het Programma Toegang en Inkoop. Samen met Inkoop en Contract Management wordt de komende weken gewerkt aan het verlengen van de huidige contracten. Na de zomer worden de voorbereidingen voor de nieuwe inkoopprocedures opnieuw gestart. Alle activiteiten om de toegang tot zorgproducten voor de inwoners verder te verbeteren blijven doorlopen. Daarvoor heeft het projectteam Toegang regelmatig overleg met WIJeindhoven. 

Gemeenten DVO11: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.