Nieuwe versie Regionaal Administratieprotocol iWmo en iJw beschikbaar

Er is een nieuwe versie beschikbaar en van kracht van het Regionaal Administratieprotocol (RAP) Eindhoven. Het nieuwe RAP vervangt alle voorgaande versies van dit protocol.

Het RAP is een afgeleide van het landelijke Standaard Administratieprotocol (SAP) Inspanningsgericht van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het nieuwe RAP is begin dit jaar met akkoord van gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning in de regio vastgesteld. 

Heb je een vraag of opmerking over het RAP? Stuur dan een e-mail naar inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl.

Off