Je vindt hier de veelgestelde vragen rondom inkoop sociaal domein.

Veelgestelde vragen en antwoorden over beheersing tweede lijn

Het college van Eindhoven neemt stevige maatregelen in het systeem om de enorm gestegen zorgkosten terug te dringen. Het zijn maatregelen voor toegang tot de zorg, (budget)afspraken met zorgaanbieders, de controle daarop en de beperking van het aantal aanbieders. Het uitgangspunt is onverminderd dat inwoners de specialistische zorg krijgen die ze nodig hebben. Niet minder, maar ook niet meer dan nodig is.

De maatregelen zijn nodig om als gemeente financieel gezond te blijven. En zo te zorgen dat inwoners ook op lange termijn kunnen vertrouwen op goede sociale voorzieningen en specialistische zorg.

Hieronder vind je een overzicht veelgestelde vragen en antwoorden per maatregel:

Budgetplafonds, tarieven en contractering

Zoek je meer informatie over budgetindicaties, nieuwe tarieven en contracten? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen in onderstaand document.

Servicebureau

Zoek je meer informatie over het Servicebureau? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen in onderstaand document.

Er komt een servicebureau onder regie van de gemeente voor toetsen indicaties, selectie aanbod en inkoop van specialistische zorg.

Minder aanbieders

De gemeente wil het aantal zorgaanbieders beperken, mede door een andere aanbestedingsvorm per 1 januari 2020. Tegelijkertijd is er een instroomstop voor aanbieders door middel van aangescherpte kwaliteits- en resultaateisen.

Contractmanagement

Verstevigen van contractmanagement door intensiever toe te zien op de naleving van de contracten, door vaker te toetsen op kwaliteit en door te sturen op budgetplafonds. Zo wordt bovenmatige groei en winsten bij zorgaanbieders voorkomen. Voor specifieke zorgvormen vanaf 1 januari 2020 anders aanbesteden op basis van meerjarige lumpsumfinanciering en het sturen op partnerschap met aanbieders (bijvoorbeeld met consortia).

WIJeindhoven en de eerste lijn

De gemeente zet in op meer begeleiding van inwoners door generalisten van WIJeindhoven.

Sociale basis

De gemeente stimuleert laagdrempelige toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving van mensen, als alternatief voor tweedelijnsondersteuning. Het gaat dan vooral om (collectieve) voorzieningen voor (een deel van de) gespecialiseerde groepsbegeleiding jeugd, dagbesteding en begeleiding volwassenen.

Medische verwijsroute