Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De uitvoering van de Wmo doet de gemeente Eindhoven niet zelf. Daarvoor schakelen we Wmo aanbieders in. Wij sluiten hiervoor onder meer contracten af met Wmo-aanbieders. Op deze pagina vind je algemene informatie over de ingekochte Wmo voorzieningen en ondersteuning.