Begeleiding (Wmo)

Er zijn verschillende vormen van Wmo begeleiding. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag, de beschikbaarheid van een ondersteunend netwerk en de situatie waarin de inwoner zich op dat moment bevindt, wordt de benodigde soort begeleiding met de inwoner besproken. Wmo begeleiding staat (vrijwel) nooit op zichzelf. Er wordt altijd afgestemd, samengewerkt met en waar mogelijk afgeschaald naar de 1ste lijn en- of de sociale basis. Samen wordt met de ingezette ondersteuning een netwerk om de inwoner heen gebouwd. Begeleiding wordt zoveel mogelijk ‘thuis nabij’ geboden. Dit betekent niet altijd thuis, maar kan ook betekenen in de buurt, in een gezondheidscentrum, buurthuis, op een tijdelijke logeerplek en anderszins. Wat ‘thuis nabij’ is kan per begeleidingsvorm verschillen.  

De ondersteuning ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en logeren zijn los ingekocht.