Huishoudelijke ondersteuning (Wmo 2007)

Wanneer inwoners tijdelijk of langdurig niet meer in staat zijn om zelf het huishouden te doen kan huishoudelijke hulp ingezet worden. Reden voor inzet kunnen bijvoorbeeld zijn dat de inwoner slecht ter been is, een ongeval of ziekte. 

De Dienstverlening is gericht op een schoon en leefbaar huis, schone kleding en schoon bedden- en linnengoed, het kunnen beschikken over voldoende levensmiddelen en het kunnen nuttigen van (warme) maaltijden, het kunnen organiseren van huishoudelijke taken, zoals vastgelegd in de vigerende Nadere Regeling Sociaal Domein van de Gemeente Eindhoven.