Pilot Kind in Gezond Systeem (KINGS) van start in Eindhoven, Best en Oirschot

Vanaf juli 2023 is de pilot Kind in Gezond Systeem (KINGS) van start gegaan in Eindhoven, Best en Oirschot. Het is een 2-jarige pilot waarbij de al bestaande KINGS interventie van Accare wordt doorontwikkeld en uitgevoerd door Koraal.

Wat als kinderen én hun ouders slachtoffer zijn geweest van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing of pesten? En er mogelijk ook financiële of psychische problemen spelen? Voor deze gezinnen start Koraal met de pilot Kind in Gezond Systeem(KINGS). Dit behandelprogramma richt zich op traumaverwerking bij het kind en de ouders, en op het vergroten van de sensitiviteit, responsiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Het resultaat moet zijn dat het kind zich kan gaan ontwikkelen tot een gezonde volwassene en daarmee de cirkel van intergenerationele overdracht wordt doorbroken.

Het doel van KINGS is om alle gezinsleden, zowel gezamenlijk als individueel, behandeling aan te bieden. Het gehele gezin verblijft tijdelijk in een Koraal woning. Indien nodig met ambulante vervolgbehandeling. Om de problemen van het kind te kunnen behandelen, wordt de ouders geleerd om de invloed van negatieve ervaringen uit het verleden bij zichzelf en in het huidige gedrag van hun kind te herkennen. KINGS focust zich hiermee op zowel traumaverwerking van het kind en de ouders, als op het vergroten van de sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Het doel hiervan is dat het kind veilig kan terugkeren in een gezond systeem. KINGS is een gefaseerd behandelmodel. Het is ontwikkeld en wordt al tien jaar uitgevoerd door Accare.

Voor wie is KINGS?

KINGS is ontwikkeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun gezin. De kinderen en hun ouders zijn slachtoffer geweest van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen. Vaak spelen meervoudige en complexe problemen een rol in het dagelijks leven van deze gezinnen. KINGS is geschikt voor gezinnen met jonge kinderen (maximaal 12 jaar), zodat vroege interventie mogelijk is en daarmee problemen en kosten op latere leeftijd verminderd of voorkomen kunnen worden. Voor gezinnen waarbij één of meerdere leden van het gezin sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB) is deze methode passend gemaakt. Gezinnen in Eindhoven, Best en Oirschot kunnen meedoen aan de pilot.

Aanmelding en informatie

Voor vragen over mogelijke aanmeldingen kun je contact opnemen met het Cliëntenbureau Noordoost-Brabant via 0411 - 65 24 44 of clientenbureaunob@koraal.nl.

Off