Webinar C-DATE in van 12 oktober goed bezocht

Donderdag 12 oktober 2023 heeft de gemeente een goed bezochte webinar verzorgd voor Jeugdhulp- en Wmo-aanbieders. Deze webinar werd georganiseerd voor alle aanbieders die met de gemeente een overeenkomst hebben afgesloten voor het leveren van zorg op basis van de Jeugdwet en Wmo. 

Inhoud van de webinar

In de overeenkomst is opgenomen dat hulpverleningsplannen gemaakt moeten worden waaruit blijkt dat er aan de inwoner gepaste, kwalitatieve en goede zorg wordt geleverd. Dit heeft als doel dat de aanbieder de cliënt én de gemeente informeert over de verwachtingen en zorginzet. De gemeente heeft geconstateerd dat aanbieders in de praktijk worstelen met de vorm, inhoud en toepassing van de verplichte C-DATE methodiek in de hulpverleningsplannen. Voor het webinar werden onder andere collega’s uit de keten, interne collega’s uit de toegang, beleid en handhaving, collega’s van WIJeindhoven en van de gemeenten van Samen voor Jeugd uitgenodigd. 

Terugkoppeling webinar

In totaal hebben 243 mensen zich aangemeld voor het webinar en is het goed ontvangen. Voor degene die niet hebben kunnen deelnemen kunnen onderaan de pagina de presentatie en de gestelde vragen met antwoorden teruglezen. 

Heb je vragen over dit webinar of de presentatie? Deze kun je stellen aan Renske Scheffer of Gerry van Aken via inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl.

Off