Verblijf & pleegzorg

Verblijf is er op gericht om jeugdigen tijdelijk of langdurig een alternatieve thuissituatie te kunnen bieden. Voor jeugdigen is de opvang/het verblijf altijd inclusief behandeling (met uitzondering van gezinshuis, logeren en begeleiding naar zelfstandig wonen).

Bij de producten Jeugdhulp Verblijf wordt een dienstverband met bepaalde hoog-specialistische functies vereist. Ook een tijdelijk dienstverband, bijvoorbeeld d.m.v. detachering is toereikend. Echter: wanneer dit dienstverband eindigt dient dit wel direct opgevolgd te worden.

PLEEGZORG

Het gaat hierbij om jeugdigen die tijdelijk of langdurig (tot 18 jaar) niet thuis kunnen wonen. Hierbij is vaak voornamelijk sprake van ouderfactoren en in beperkte mate (of soms geheel niet) van kindfactoren waarom thuis wonen niet mogelijk is.