Maatschappelijke deelname en Werk

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk
De Dienstverlener levert aan de Inwoner een voorziening zodat de Inwoner wordt ondersteund bij het behalen van de deelresultaten (deelname vrijwilligerswerk, sociale contacten buitenshuis, deelname georganiseerde activiteiten, betaald werk met ondersteuning). Doel hierin is zo maximaal als mogelijk in te zetten op betaald werk.

Het product Maatschappelijke Deelname en Werk kent drie subcategorieën: 1) werk 2) activering en 3) dagbesteding. De Gemeente gaat er daarbij vanuit dat werk het hoogst haalbare is voor Inwoners. Mocht betaald of gesubsidieerd werk niet haalbaar zijn dan wordt er een stapje teruggezet naar activering, mocht activering niet haalbaar zijn, dan pas kijken wij naar dagbesteding.

Ondersteuning maatschappelijke Deelname en Werk (licht)

Contractvorm: geen inkoop
Kernbegrippen: stimuleren en toezicht.
Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken. Bijv. bij de dagelijkse routine en met het uitvoeren van vooral complexere activiteiten. De Inwoner kan zelf op zoek naar werk en/of dagbesteding en generalist helpt in matching. De ondersteuning is er op gericht door stimulans en/of toezicht ervoor te zorgen dat de Inwoner in staat is om zijn/haar sociale leven zelfstandig vorm te geven met als streven betaald werk.

  1. Werk: Voorzieningen onder deze subcategorie met lichte intensiteit worden door de Gemeente en stichting WIJeindhoven zelf uitgevoerd en niet ingekocht bij andere partijen.
     
  2. Activering: Voorzieningen onder deze subcategorie met lichte intensiteit worden door de Gemeente en stichting WIJeindhoven zelf uitgevoerd en niet ingekocht bij andere partijen.
     
  3. Dagbesteding: Voorzieningen onder deze subcategorie met lichte intensiteit worden via de sociale basis gesubsidieerd.

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk (middel)

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk (zwaar)

Mobiliteit

Kernbegrip

Op basis van behoefte en de vraag borging van producten, diensten en regelingen om mensen mobiel te houden zodat maatschappelijke deelname mogelijk blijft/wordt.

Inwoner

Vervoersdiensten:

Contractvorm

Inkoop

Kernbegrip

Begeleiden van en naar Inschrijver dient, aanvullend op de dagbesteding, vervoer van en naar de locatie waar de ondersteuning wordt aangeboden te leveren, in die situaties waarin de Inwoner en zijn omgeving niet zelf in een oplossing kan voorzien. Bij de uitvoering van het vervoer vragen wij de Dienstverlener om aandacht voor locatiekeuze, gerichte OV educatie en training, OV maatjes/ambassadeurs, bevorderen van mentale toegankelijkheid, samenwerking met andere (zorg)instellingen.