Vervoer WMO

In eerste instantie is de inwoner zelf verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer van- en naar een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in geval van structurele beperkte zelfredzaamheid van de inwoner en diens netwerk, kan onder bepaalde voorwaarden vervoer worden georganiseerd om van- en naar een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie te reizen.

Productcode

08A03 Vervoer Wmo
08A04 Vervoer Wmo Rolstoel

Doelgroep

Volwassenen

Specifieke eisen

Het uitgangspunt is dat de inwoner zelf of met hulp van zijn netwerk vervoer organiseert van en naar de dagbestedingslocatie van de aanbieder. Vervoer is geen vanzelfsprekend recht voor de inwoner.

Indien de inwoner niet in staat is om zelf vervoer te organiseren, omvat de opdrachtverstrekking aan aanbieder tot het leveren van een voorziening eveneens de verplichting tot het verzorgen van vervoer van en naar de dagbestedingslocatie tegen een vast tarief per dag. Vervoer kan alleen worden toegekend als aanvulling op het product ‘Ondersteuning zelfstandig leven – Dagbesteding’ (07A03) en ‘MDW Dagbesteding middel (10A53)’ en kan niet losstaand worden toegekend.

Dagbesteding wordt dichtbij de cliënt georganiseerd, waarbij gestreefd wordt naar een voorziening op max. 10 km reisafstand (woon-dagbestedingslocatie, enkele reis, volgens ANWB routeplanner). De originele reistijd, berekend volgens de ANWB routeplanner, mag maximaal 15 minuten langer worden vanwege het ophalen of wegbrengen van medepassagiers.

Enkele reis > 10 km

  • Wanneer de vervoersafstand (huis – dagbestedingslocatie) > 10 km is, dan wordt het tarief voor vervoer in het geval dat er geen andere passende dagbesteding dichterbij beschikbaar is verdubbeld.
  • Wanneer er wel een passende en beschikbare dagbestedingslocatie binnen 10 km is, maar de inwoner kiest voor een locatie elders (> 10 km) dan is de gemeente niet gehouden het dubbele tarief te betalen. In dat geval kan de aanbieder afspraken maken met de inwoner over betaling van de meerkosten.

Problematiek

Er is sprake van een beperking waardoor zelfstandig reizen niet mogelijk is en/of het netwerk is structureel beperkt zelfredzaam, waardoor er in het eigen netwerk van de inwoner geen mogelijkheden zijn om vervoer te organiseren. Er zijn geen voorliggende voorzieningen die mogelijkheden bieden tot het organiseren van vervoer.

Wettelijke criteria

Wmo.

Kwaliteitseisen

Aanbieder is verantwoordelijk voor het borgen van veiligheid en betrouwbaarheid van het vervoer, bijvoorbeeld door te werken met chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBOcertificaat en VOG. Vervoer van rolstoelgebruikers moet plaatsvinden conform de code VVR (Code Verantwoord Vervoer Rolstoelinzittenden).