Crisis Interventie Team

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is het aanspreekpunt voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren, waardoor het thuis onveilig is. De situatie kan niet wachten. Ook is het CIT bereikbaar voor hulpverleners die een crisis signaleren in een gezin waarbij een jeugdige is betrokken. Buiten kantooruren is het CIT de ‘voordeur’ voor Spoed voor Jeugd als het gaat om de inzet van crisishulp in het vrijwillig kader. 

Het CIT is buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 088-0666987 en cit@vtzob.nl.  

Sinds 1 januari 2022 voert Veilig Thuis Zuidoost-Brabant de spoedeisende zorg uit voor jeugdigen in de jeugdzorgregio Zuidoost-Brabant. De nieuwe naam waaronder deze organisatie de spoedeisende zorg (SEZ) in het vrijwillig kader uitvoert is Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant. Veilig Thuis Zuidoost-Brabant heeft deze taak overgenomen van Jeugdbescherming Brabant. 

Het team SEZ van Jeugdbescherming Brabant blijft de voorlopige maatregelen bij jeugdigen (VOVO en VOTS’en) uitvoeren in de regio, evenals de crisishulp voor hun eigen cliënten. Zij blijven bereikbaar onder telefoonnummer 088-0666999.