Hoogspecialistische jeugdhulp

Bij hoogspecialistische jeugdhulp gaat het om kinderen met complexe problematiek met ouders die ook veel problemen hebben, waardoor ze tekortschieten in ouderschap. Het kan hierbij gaan om jeugdigen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en een opvoedproblematiek. Over het algemeen gaat het hier over problematiek dat zich afspeelt in meerdere levensgebieden, wat vraagt om een multidisciplinaire inzet en aanpak. Er wordt hierbij zorgvuldig gekeken welke jeugdhulpverlening en jeugdaanbieders het beste passen bij het kind en het gezin. 

Relevante documenten Hoogspecialistische Jeugdhulp