Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Wanneer het in een gezin onveilig is, heeft het gezin hulp nodig. Steun van bijvoorbeeld familie, buren, school of professionele hulp. Jeugdbescherming is belangrijk als de situatie voor kinderen zeer onveilig is, vrijwillige hulp onvoldoende helpt of als ouders weigeren. De rechter beslist of jeugdbescherming of jeugdreclassering ingezet moet worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en schakelen daarvoor gecertificeerde instellingen (GI’s) in.  

Gecontracteerde gecertificeerde instellingen voor Zuidoost-Brabant: 

  • Jeugdbescherming Brabant 
  • Jeugd Veilig Verder 
  • Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

Relevante documenten: