Specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp biedt uitkomst voor complexe en/of specifieke problemen die voorkomen bij kinderen met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen of complexe problematiek. Er is dan vaak behoefte aan hulp met specifieke deskundigheid. Veel hulpvragen van ouders of verzorgers worden beantwoord door de huisarts of het wijkteam. Waar nodig schakelen deze professionals specialistische jeugdhulp in bij gecontracteerde zorgaanbieders. Voor specialistische jeugdhulp hebben ouders dus een verwijzing nodig. 

Relevante documenten voor Specialistische jeugdhulp