Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere jeugdhulpregio is verplicht een contract af te sluiten voor dit advies- en meldpunt. In onze regio geeft Veilig Thuis Zuidoost-Brabant advies en ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging.