Géén ingebruikname Verzoek om Wijziging (317-bericht) voor de Wmo

Binnen het Sociaal Domein verlopen de administratieve en financiële processen tussen aanbieders en gemeenten conform de iStandaarden en via het VECOZO-berichtenverkeer. Mogelijk heeft u eerder vernomen dat gemeente Eindhoven de implementatie van het iWmo 317-bericht (Verzoek om Wijziging) aan het onderzoeken is. Door middel van dit nieuwsbericht informeren wij u dat gemeente Eindhoven heeft besloten om het 317-bericht niet in gebruik te nemen voor de Wmo.

Aan een aantal (raam)overeenkomsten tussen Wmo-aanbieders en de gemeente Eindhoven is het Administratieprotocol Inspanningsgericht gekoppeld. Het protocol bevat afspraken over het proces van de administratieve en financiële verwerking van de geleverde ondersteuning voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, verleend binnen de kaders van de Wmo. In mei 2024 is er een nieuwe versie van het protocol gepubliceerd in onze website (zie: Nieuwe versie Regionaal Administratieprotocol iWmo en iJw beschikbaar). In de laatste versie van het protocol staat dat het 317-bericht op dit moment (nog) niet wordt gebruikt door de gemeente Eindhoven (zie hoofdstuk 3, pagina 25).

Het 317-bericht is onderdeel van de landelijke iStandaarden, met als doel administratieve lastenverlichting voor gemeenten en aanbieders te realiseren. De achterliggende gedachte is dat veranderingen in de ondersteuningsbehoefte van inwoners door middel van een 317-bericht vereenvoudigd administratief kunnen worden verwerkt door aanbieders en gemeenten. De ingebruikname van het 317-bericht is niet landelijk verplicht gesteld.

De afgelopen periode hebben wij de ingebruikname van het iWmo 317-bericht onderzocht. Hieruit is gebleken dat de ingebruikname van het 317-bericht voor de Wmo niet zou resulteren in de beoogde lastenverlichting, maar juist tot een administratieve lastenverhoging voor aanbieders, de gemeente Eindhoven en WIJeindhoven zou leiden. De huidige communicatie en afstemming tussen aanbieders, de gemeente en WIJeindhoven verloopt op dit moment via vaste processen. De introductie van het 317-bericht zou deze processen onnodig complex maken, en daarmee ook de doorlooptijd van wijzigingsverzoeken vergroten. Wij zijn van mening dat uiteindelijk ook de inwoner daar niet mee geholpen is.

Daarom heeft gemeente Eindhoven besloten om het 317-bericht niet in gebruik te nemen voor de Wmo. De huidige afspraken die nu gelden blijven hiermee ongewijzigd.

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente via inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl.

Off