Prijsindexatie 2024

Op 28 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven de gemeentelijk begroting voor 2024 naar de gemeenteraad gestuurd. Daaruit valt op te maken dat de gemeente Eindhoven in 2024 haar partners met 5,2 procent wil compenseren voor gestegen prijzen en lonen.

Dit percentage is meer dan de gemeente Eindhoven eerder aankondigde in haar kadernota. Nu er via het zogenaamde ‘gemeentefonds’ meer geld vanuit het Rijk naar de gemeente komt, heeft gemeente Eindhoven besloten dit te gebruiken voor de indexatie.

Bovenstaande geldt niet voor partners met een contract waarin een specifieke indexatiesystematiek contractueel is vastgesteld.

De regio Samen voor Jeugd heeft nog geen indexatiebesluit genomen.

Uiterlijk op 7 november wordt de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. Heb je een overeenkomst of een subsidieverlening? Dan zullen we je na vaststelling officieel berichten.

Heb je op dit moment dringende vragen, stuur dan een mail naar inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl. Wij nemen dan telefonisch of per mail contact met je op.

Bekijk ook de pagina met Veel gestelde vragen Prijsindexatie 2024.

Off