WachtVerzachter ook van start in Eindhoven

De WachtVerzachter is januari 2023 van start gegaan in de gemeente Eindhoven. Nieuw in de benadering in Eindhoven is dat de WachtVerzachter zich inzet voor jeugdigen van 12 t/m 18 jaar én hun ouders/verzorgers.

De WachtVerzachter is er voor mensen die in afwachting zijn van psychische hulp en zorgt ervoor dat zij tijdens het wachten al kunnen werken aan hun herstel. Door de lange wachtlijsten duurt het vaak erg lang voordat zij hulp krijgen. Hierdoor is de kans groot dat hun situatie alleen maar verslechtert. Daarin biedt de WachtVerzachter uitkomst.

De gemeente Dronten en Utrecht gingen Eindhoven al voor. Dronten zet de WachtVerzachter in voor volwassenen en Utrecht doet dit voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Eindhoven gaat een stapje verder en zet de WachtVerzachter in voor jeugdigen van 12 t/m 18 jaar én hun ouders/verzorgers.

Deltaplan Jeugd

De WachtVerzachter maakt deelt uit van het overkoepelend Deltaplan Jeugd van de gemeente Eindhoven.  "De afgelopen maanden hebben we binnen de ontwikkellijn Wachttijden onderzocht welke partijen iets kunnen betekenen voor jeugdigen en hun ouders tijdens het wachten op jeugdhulp. We zijn uitgekomen op het project de WachtVerzachter, waarmee we in januari 2023 aan de slag zijn gegaan", aldus Thomas Dijksman, projectleider Deltaplan Jeugd.

Ervaringsdeskundigen

Een belangrijk aspect van de aanpak van de WachtVerzachter is het koppelen van jeugdigen aan een ervaringsdeskundige. Dit kan een leeftijdsgenoot zijn maar ook een ouder iemand. Daarnaast zet de WachtVerzachter in op structurele (vaak leuke) online en offline activiteiten om deelnemende jeugdigen met elkaar te verbinden.

Als een gezin op de wachtlijst staat voor jeugdhulp voelt het voor ouders/verzorgers vaak alsof ze er alleen voor staan. De WachtVerzachter editie ouders/verzorgers zorgt voor (h)erkenning, door ze gedurende de periode dat ze moeten wachten op hulp, te verbinden met andere ouders/verzorgers die zich in eenzelfde soort situatie bevinden. Activiteiten en ontmoetingen staan hierbij centraal.

Meer informatie

De WachtVerzachter is een initiatief van Saskia Schurman (EigenWijze Company) en Liane Wolfert (Bureau LWPC). Wil je alvast meer weten over de Wachtverzachter, kijk dan op www.wachtverzachter.nu of mail naar info@wachtverzachter.nu.

Off